รายละเอียดประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง #9

รหัส9
เลขที่ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างอว 0601.0102/งด.ผ.13
คำอธิบายประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม
Files1661416572.A4_1.pdf
วันที่ประกาศ02-08-2022
ชื่อโครงการกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม
วงเงินงบประมาณ807000.00
วิธิจัดหาe-Market
ชื่อหน่วยงานกองคลัง