ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 111-120 of 660 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
552อว 0601.19/749ราคากลาง37940400.0023-07-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
551งด.286/64ราคากลาง37940400.0008-12-2020e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
550อว 0601.0107.5/88ขออนุมัติราคากลางปรับปรุงท่อน้ำทิ้งและพื้นผิวจราจรในหมาวิทยาลัยรามคำแหง (โครงการ 5)(สธก.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน40000000.0007-12-2021คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
549อว 0601.0102/งด.119จัดซื้ออะไหล่บันไดเลื่อนยี่ห้อ ฮิตาชิ ขนาดกว้าง 1,200 มิลลิเมตร ความสูงระหว่างชั้น 5.5 เมตร ซึ่งใช้งานประจำที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช881288.3826-10-2021เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
548อว 0601.0102/งด.589ขออนุมัติราคากลาง สำหรับจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม743068.4607-02-2022e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
547อว 0601.0102/งด. 555ขออนุมัติราคากลางจ้างซ่อมบำรุงเครื่องทำน้ำเย็น ยี่ห้อแคเรียร์ จำนวน 3 เครื่อง463213.7024-01-2022เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
546อว 0601.23/จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายหลัก จำนวน 1 ระบบ1928033.0018-01-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
545อว 0601.2307/58จ้างบริการบำรุงรักาาระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายสื่อสาร จำนวน 1 ระบบ3470000.0014-10-2021คัดเลือกระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
544อว 0601.23/พิเศษจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 ระบบ340260.0028-09-2021เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
543อว 0601.2303/03จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องตรวจข้อสอบ จำนวน 1 ระบบ930000.0026-11-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์