ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 41-50 of 594 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
556อว 0601.2307/62จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานบริการเว็บไซต์หน่วยงานและบริการนักศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 ระบบ841020.0030-11-2021คัดเลือกระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
555อว 0601.0102/งด.786ราคากลางงานซื้อระบบภาพและเสียงพร้อมติดตั้ง ชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้น จำนวน 1 ระบบ19154500.0029-03-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
554อว 0601.23/56โครงการครุภัณฑ์จัดซื้อเพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์และจัดทำไฟล์คำบรรยายย้อนหลัง12480587.0002-06-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
553อว 0601.03/Ex.22-010ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาและดุงาน2560000.0009-06-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร
552อว 0601.19/749ราคากลาง37940400.0023-07-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
551งด.286/64ราคากลาง37940400.0008-12-2020e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
550อว 0601.0107.5/88ขออนุมัติราคากลางปรับปรุงท่อน้ำทิ้งและพื้นผิวจราจรในหมาวิทยาลัยรามคำแหง (โครงการ 5)(สธก.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน40000000.0007-12-2021คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
549อว 0601.0102/งด.119จัดซื้ออะไหล่บันไดเลื่อนยี่ห้อ ฮิตาชิ ขนาดกว้าง 1,200 มิลลิเมตร ความสูงระหว่างชั้น 5.5 เมตร ซึ่งใช้งานประจำที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช881288.3826-10-2021เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
548อว 0601.0102/งด.589ขออนุมัติราคากลาง สำหรับจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม743068.4607-02-2022e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
547อว 0601.0102/งด. 555ขออนุมัติราคากลางจ้างซ่อมบำรุงเครื่องทำน้ำเย็น ยี่ห้อแคเรียร์ จำนวน 3 เครื่อง463213.7024-01-2022เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง