ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 81-90 of 594 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
516อว 0601.23/ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Adobe ๑ ชุด914850.0001-06-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
515อว 0601.23/ จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานบริการเว็บไซต์หน่วยงานและบริการนักศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 ระบบ841020.0026-11-2020e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
514อว 0601.0107.5/44จ้างก่อสร้างอาคารสระว่ายน้ำ (วข.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 1 งาน59951000.0002-04-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
513อว 0601.0107.5/39จ้างปรับปรุงอาคาร SCL (วท.)16690000.0002-04-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
512อว 0601.0107.5/33ขออนุมัติราคากลางปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณะสื่อสารมวลชน1152140.0024-03-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
511อว 0601.23/ จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หลัก (Host Computer) (RX3) และ (RX4) จำนวน ๑ ระบบ984400.0025-12-2020e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
510อว 0601.23/ ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft จำนวน ๑ ชุด เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ปี) ประจำปีงบประมาณ 25641998289.2016-03-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
509อว 0601.0107.5/240จ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อน้ำทิ้งและพื้นผิวจราจรภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง (โครงการ 4) (สธก.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน40000000.0022-12-2020e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
508อว 0601.0107.5/13จ้างปรับปรุงอาคารห้องสมุดวิทยาเขตบางนา จำนวน 1 งาน1364600.0029-03-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
507อว 0601.23/ จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องตรวจข้อสอบ จำนวน 1 ระบบ930000.0030-10-2020e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์