ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 11-20 of 660 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
28งด.1162/57ราคากลางซื้ออะไหล่ลิฟท์โดยสารอาคารสุโขทัย (หมายเลข 3) จำนวน 1 รายการ171200.0030-06-2014e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
29งด.1158/57ราคากลางซื้ออะไหล่ลิฟท์โดยสารอาคารสุโขทัย (หมายเลข 4) จำนวน 1 รายการ171200.0030-06-2014e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
30งด.1164/57ราคากลางซื้ออะไหล่ลิฟท์โดยสารอาคารสุโขทัย (หมายเลข 5) จำนวน 1 รายการ171200.0030-06-2014e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
31งด.1166/57ราคากลางซื้ออะไหล่ลิฟท์โดยสารอาคารสุโขทัย (หมายเลข 6) จำนวน 1 รายการ171200.0030-06-2014e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
20พิเศษ/57ราคากลางซื้ออะไหล่ลิฟท์โดยสารอาคารสุโขทัย (หมายเลข 1-6) จำนวน 2 รายการ109140.0002-07-2014e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
21พิเศษ/57ราคากลางซื้ออะไหล่ลิฟท์โดยสารอาคารสุโขทัย (หมายเลข 1,2,3,4,6) จำนวน 1 รายการ107000.0002-07-2014e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
22พิเศษ/57ราคากลางซื้ออะไหล่ลิฟท์โดยสารอาคารสุโขทัย (หมายเลข 4) จำนวน 6 รายการ132573.0002-07-2014e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
23พิเศษ/57ราคากลางซื้ออะไหล่ลิฟท์โดยสารอาคารท่าชัย (หมายเลข 13) จำนวน 1 รายการ101757.0002-07-2014e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
60237/557ราคากลางงานก่อสร้างซุ้มนักศึกษา ลานจอดรถและปรับพื้นที่ บริเวณด้านข้างอาคารรัฐศาสตร์ 12 ชั้น 12151000.0009-07-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง
3/พิเศษจ้างปรับปรุงฝ้าเพดานและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น 2 ห้องอธิการบดี271400.0005-08-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง