ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 71-80 of 626 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
51ศธ0518.09/พ.ทร.124.1ราคากลางจ้างพิมพ์แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อนักศึกษาสอบวิชา (ส่วนกลาง)168525.0011-02-2015e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
127งด.695/58ราคากลางจ้างซักผ้าม่านในอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช335400.0013-02-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
128งด784/58ราคากลางจ้างซ่อมบำรุงเครื่องทำน้ำเย็น แคเรียร์ จำนวน 3 เครื่อง ล้างคอเดนเซอร์ 105716.0016-02-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
236งด. 156/58ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างทำความสะอาดอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช314045.0016-02-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
49/พิเศษจ้างเหมาเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดนครปฐม รุ่น 3 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง733900.0017-02-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
84งด.1043/2558ราคากลางและTOR ค่าจัดดอกไม้ที่ประทับ หน้าเวที ทางเสด็จ พวงมาลัยพระกร721000.0019-02-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
57558053ราคากลางจัดพิมพ์หนังสือสูจิบัตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2556-2557 (รุ่นที่ 40)1815000.0020-02-2015ยกเลิกกองคลัง
107พิเศษโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน440660.0020-02-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
189งด. 808/58ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) สำหรับการจัดทำ CD ข้อมูลรายชื่อผู้ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 - 2557 (รุ่นที่ 40)121819.5023-02-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
92ศธ0518.09/พ.ทร.161.1ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์ใบรับรองสภาฯ ภาษาไทย160500.0027-02-2015e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล