ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 91-100 of 656 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
92ศธ0518.09/พ.ทร.161.1ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์ใบรับรองสภาฯ ภาษาไทย160500.0027-02-2015e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
93งด.1381/58ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับงานปรับปรุงโรงอาหารถาวรเป็นห้องอ่านหนังสือ รายการที่ 1 โต๊ะพับอเนกประสงค์แบบขาเหล็กพ่นสี ขนาดกว้าง 0.60 m. ยาว1.50 m. สูง 0.75 m. จำนวน 192 ตัว225984.0013-08-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
94กผ (ผ) ๑๑๐๒/๒๕๕๘ราคากลางงานปรับปรุงพื้นทางเดินและพื้นห้องทำงานรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น ๒346000.0001-01-1970e-Biddingยกเลิกกองคลัง
95กผ (ผ) ๑๑๙๐/๒๕๕๘ขออนุมัติราคากลางปรับปรุงห้องเรียน อาคารท่าชัย ชั้น ๘ จำนวน ๑ งาน5000000.0011-08-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
96ศธ ๐๕๑๘.๐๕/๒๔๔๔ราคากลางซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพดิจิตอลและระบบเสียงพร้อมติดตั้ง อาคารคณะรัฐศาสตร์ใหม่ ๑๒ ชั้น ๑ ระบบ35946600.0014-08-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
97กผ (ผ)923/2558ราคากลางงานก่อสร้างแท่นประดิษฐสถานพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและแบบภูมิทัศน์ สาขาวิทยฯ จังหวัดพังงา (เพิ่มเติม)2013000.0020-08-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
98ศธ 0518.35/2633ขออนุมัติกำหนดราคากลางจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบดรัมโมเวอร์และเครื่องเกลี่ยหญ้ารวมกอง450000.0016-09-2015e-Marketระหว่างดำเนินการสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน
99ศธ 0518.35/2634ขออนุมัติกำหนดราคากลางจัดซื้อเครื่องผสมอาหาร เครื่องสับหญ้า เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย463310.0016-09-2015e-Marketระหว่างดำเนินการสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน
100งด.1070/57ราคากลางงานซื้อเครื่องปรับอากาศของห้องรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ134000.0006-01-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
101งด.656/58ราคากลางงานจ้างตัดสูทสำหรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงและเจ้าหน้าที่ จำนวน 32 ชุด192000.0010-02-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง