ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 121-130 of 631 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
122พิเศษ/2559ราคากลางจ้างตัดเย็บแจ็กเก็ตสูทของโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดระยอง รุ่นที่ 12 จำนวน 74 ตัว111000.0027-10-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
123พิเศษ/2559ราคากลางจ้างตัดเย็บแจ็กเก็ตสูทของโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดสงขลา รุ่นที่ 10 จำนวน 149 ตัว223500.0027-10-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
124งด.๑๖๕/๕๘สำหรับการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารรัฐศาสตร์เก่า (๑) และอาคารรัฐศาสตร์ใหม่ ๑๒ ชั้น (๒)1752820.2003-09-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
125กผ (ผ) 1932/2558ราคากลางปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ทางเข้า-ออก (ประตู 8) 4466000.0008-12-2015สอบราคาระหว่างดำเนินการกองคลัง
126กผ (ผ) ๒๐๗๘/๒๕๕๘ปูพื้นสนามโรงพลศึกษา (ยิมเนเซี่ยม ๒)2022000.0023-12-2015สอบราคาระหว่างดำเนินการกองคลัง
127งด.695/58ราคากลางจ้างซักผ้าม่านในอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช335400.0013-02-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
128งด784/58ราคากลางจ้างซ่อมบำรุงเครื่องทำน้ำเย็น แคเรียร์ จำนวน 3 เครื่อง ล้างคอเดนเซอร์ 105716.0016-02-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
129ศธ 0518.14/นว.253โครงการศึกษาดูงาน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 102479500.0030-12-2015ระหว่างดำเนินการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
130พิเศษ/59ราคากลางโครงการศึกษาและดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น นักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม รุ่นที่ 9 (หัวหมาก) และรุ่นที่ 6 (วิทยาเขตบางนา)2970000.0018-12-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
131พิเศษ/59ราคากลางโครงการศึกษาและดูงาน ณ ประเทศสิงค์โปร์ นักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ MBA One Day Program รุ่นที่ 15481000.0018-12-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง