ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 21-30 of 642 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
22พิเศษ/57ราคากลางซื้ออะไหล่ลิฟท์โดยสารอาคารสุโขทัย (หมายเลข 4) จำนวน 6 รายการ132573.0002-07-2014e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
23พิเศษ/57ราคากลางซื้ออะไหล่ลิฟท์โดยสารอาคารท่าชัย (หมายเลข 13) จำนวน 1 รายการ101757.0002-07-2014e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
24กน4163/2557ราคากลาง โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง จิตรสาธารณะกับการพัฒนาคุณภาพงาน180000.0002-12-2014e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
25กน4164/2557ราคากลาง โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง จิตรสาธารณะกับการพัฒนาคุณภาพงาน105000.0002-12-2014e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
26งด.1156/57ราคากลางซื้ออะไหล่ลิฟท์โดยสารอาคารสุโขทัย (หมายเลข 1) จำนวน 1 รายการ171200.0030-06-2014e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
27งด.1160/57ราคากลางซื้ออะไหล่ลิฟท์โดยสารอาคารสุโขทัย (หมายเลข 2) จำนวน 1 รายการ171200.0030-06-2014e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
28งด.1162/57ราคากลางซื้ออะไหล่ลิฟท์โดยสารอาคารสุโขทัย (หมายเลข 3) จำนวน 1 รายการ171200.0030-06-2014e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
29งด.1158/57ราคากลางซื้ออะไหล่ลิฟท์โดยสารอาคารสุโขทัย (หมายเลข 4) จำนวน 1 รายการ171200.0030-06-2014e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
30งด.1164/57ราคากลางซื้ออะไหล่ลิฟท์โดยสารอาคารสุโขทัย (หมายเลข 5) จำนวน 1 รายการ171200.0030-06-2014e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
31งด.1166/57ราคากลางซื้ออะไหล่ลิฟท์โดยสารอาคารสุโขทัย (หมายเลข 6) จำนวน 1 รายการ171200.0030-06-2014e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง