ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 41-50 of 656 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
618 อว 0601.2307/044จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Adobe จำนวน 1 ชุด (ปีงบประมาณ 2567)1052880.0019-09-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
617อว0601.0102/งด.1229ราคากลางจัดซื้ออะไหล่ลิฟท์ อาคารจอดรถและอเนกประสงค์ ขนาด 6 ชั้น จำนวน 5 รายการ109782.0019-04-2023เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
616อว 0601.0102/งด.ขออนุมัติราคากลาง สำหรับจ้างบำรุงรักษา (Maintenance) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับประมวลผล ระบบงบประมาณพัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566839950.0013-09-2023เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
615อว 0601.0102/งด.1998จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 71094000.0009-09-2022เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
614อว 0601.0102/งด.1885ขออนุมัติราคากลาง สำหรับจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 39 แห่ง58574784.0010-08-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
613อว 0601.0102/งด.1635ขออนุมัติราคากลาง สำหรับจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม1363600.0010-07-2023e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
612-ประกาศราคากลางจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน1358000.0026-07-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์
611-ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ825200.0026-07-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์
610อว 0601.13/1901ซื้อชุดกล้องถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวคุณภาพสูงพร้อมอุปกรณ์ (สม.) มหาวิทยาลัย-รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด5499800.0026-06-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
609อว 0601.0107.5/188ขออนุมัติราคากลางงานปรับปรุงท่อน้ำทิ้งและพื้นผิวจราจรในมหาวิทยาลัยรามคำแหง (โครงการ 6) (สธก.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน40000000.0022-05-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง