ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 41-50 of 642 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
407งวน41/2561จัดจ้างพิมพ์แบบฟอร์ม ม.ร.ส. สำหรับใช้ในการสอบไล่116750.0020-02-2018e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
408งธ9/2561จัดซื้อชุดวอร์ม,เสื้อแจ็กเก็ต,เสื้อโปโลเชิร์ต271250.0009-01-2018e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
411กน3367/2561จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้น้ำร้อน - น้ำเย็น6500.0027-12-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
419งก.148/2561ราคากลาง โครงการเปิดโลกกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา140000.0008-09-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
420งก.148/2561ร่างขอบเขตของงาน โครงการเปิดโลกกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา140000.0008-09-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
421กน395/2561โครงการรามคำแหงรวมใจสร่างฝายต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริ9600.0014-02-2018e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
424งน177.1/2560โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ ผู้ปฎิบัติงานด้านแนะแนว เรื่อง ระบบสารสนเทศการแนะแนวและให้คำปรึกษาฯ130800.0015-09-2017เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
425งน177.1/2560 เชิงปฏิบัติการ ผู้ปฎิบัติงานด้านแนะแนว เรื่องระบบสารสนเทศการให้การแนะแนวและให้คำปรึกษาฯ130800.0015-09-2017เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
434งบส66/2561จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับนักศึกษาพิการทางการมองเห็น (เลือนลาง) จำนวน 2 รายการ240000.0018-04-2018เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
435งบส93/2561ราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ166800.0007-05-2018เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา