ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 61-70 of 659 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
18ศธ 0518.09/พ.ทร.11.1ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์ ม.ร. 30 ภาค 2 ปีการศึกษา 2557519750.0002-10-2014ระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
19ศธ0518.09/467.1ราคากลางคู่มือลงทะเบียนเรียน133250.0026-08-2014ระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
32ศธ 0518.09/75.1ประกาศราคากลางสอบราคาซื้อเก้าอี้อเนกประสงค์734020.0023-12-2014e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
38ศธ 0518.09/พ.ทร.๘๔.๑ราคากลางการจ้างพิมพ์แบบฟอร์มระเบียนประวัตินักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ม.ร.25)109140.0006-01-2015e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
43ศธ 0518.09/86.1ประกาศราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์600000.0021-01-2015e-Biddingยกเลิกสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
44ศธ 0518.09/101.1ประกาศราคากลางจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง163731.4021-01-2015e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
45ศธ 0518.09/พ.ทร102.1ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์คู่มือการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาสมัครสอบส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557117000.0020-01-2015ระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
51ศธ0518.09/พ.ทร.124.1ราคากลางจ้างพิมพ์แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อนักศึกษาสอบวิชา (ส่วนกลาง)168525.0011-02-2015e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
52ศธ 0518.09/พ.ทร.99.1ราคากลางจ้างพิมพ์ ม.ร.30 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557172250.0030-01-2015ระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
54ศธ 0518.09/86.1ประกาศราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์569363.0521-01-2015e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล