ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 1-10 of 631 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
411กน3367/2561จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้น้ำร้อน - น้ำเย็น6500.0027-12-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
386งวผ พิเศษ/2560ราคากลางงานซ่อมแซมเสาสายล่อฟ้า8000.0024-05-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
421กน395/2561โครงการรามคำแหงรวมใจสร่างฝายต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริ9600.0014-02-2018e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
165ศธ 0518.35/667ซื้อเครื่องวัดพลังงานแสง11000.0022-03-2016e-Marketระหว่างดำเนินการสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน
400งด.321/61จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ26990.0014-02-2018e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
603งด.1304ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก36195.4009-05-2023เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
394กน2811/2560ค่าอาหารนักกีฬาโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 รอบคัดเลือก36960.0030-10-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
176ศธ.0518.35/659ซื้อเครื่องเหวี่ยงสารให้ตกตะกอน45000.0016-05-2016e-Marketระหว่างดำเนินการสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน
382งวผ พิเศษ/2560ราคากลางงานซ่อมแซมผนังบนดาดฟ้าและทาน้ำยากันซึมรอบฐานเครื่องปรับอากาศอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช45000.0026-05-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
383งวผ พิเศษ/2560งานซ่อมแซมหินแกรนิตตรงบันได 50000.0016-05-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง