ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 81-90 of 660 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
275กผ (ผ)๒๖๕๕/๒๕๕๙จ้างงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียจากโรงเรือนแปรรูปกวาง (สวสร.) ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ๑ งาน 104300.0016-12-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
164กผ (ผ)๕๗๕/๒๕๕๙งานปูพื้นสนามโรงพลศึกษา (ยิมเนเซี่ยม ๒)2022000.0007-04-2016คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
330กผ 796/2560ขออนุมัติราคากลางตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบรางเลื่อนระบบพวงมาลัย (ฐานลอย) จำนวน 1 ชุด130000.0023-05-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
317กผ(ผ(2588/2559จ้างงานปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ คนพิการ อาคารคีรีมาศ (KMB) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (กน.) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 งาน284600.0009-12-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
250กผ(ผ) 1370/2559ราคากลางงานปรับปรุงอาคารเอกศาสตร์1118100.0024-08-2016e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
62กผ(ผ) 223/2557จ้าง งานปรับปรุงบันไดทางลาดสำหรับคนพิการ อาคารเวียงผา อาคารเวียงคำ อาคารกงไกรลาศ และอาคาร ศิลาบาตร จำนวน 4 อาคาร1000000.0029-05-2014e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
160กผ(ผ) 464/2559ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ทางเข้า - ออก (ประตู 8) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 24671000.0025-03-2016สอบราคาระหว่างดำเนินการกองคลัง
91กผ(ผ) 952/2558ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ทางเข้า-ออก (ประตู 8)4708000.0017-08-2015คัดเลือกยกเลิกกองคลัง
180กผ(ผ) พิเศษ/2558ราคากลางงานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ (ยิมเนเซี่ยม ๒)2166000.0030-10-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
230กผ(ผ) ๑๖๙๕/๒๕๕๙ขออนุมัติราคากลางปรับปรุงฝ้าเพดานในห้องเรียน ๔๑๖ และฝ้าเพดานบริเวณหลังห้องน้ำหญิง และห้องน้ำชายของสถาบันภาษา 171600.0011-08-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง