ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 101-110 of 631 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
248งด. 86/2559ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก จำนวน 9 อาคาร 1600775.1620-09-2016เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
203งด. 11/59ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR)615000.0008-03-2016ระหว่างดำเนินการกองคลัง
241งด. 66/59ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) 199215.4901-06-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
350งด. 64/60ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) 468000.0007-06-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
215งด. 1943/2558ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 26 เครื่อง1700000.0014-10-2015e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
236งด. 156/58ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างทำความสะอาดอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช314045.0016-02-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
379งด. 751/60ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) ซื้อกล้องวงจรปิดและเครื่องบันทึกภาพชนิด Analog HD ประตู 001, 002, 003, 004, 005, 006, 008 และประตูเดินเท้าพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด344700.0008-06-2017เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
282งด.0396/60 ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ249845.0014-02-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
189งด. 808/58ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) สำหรับการจัดทำ CD ข้อมูลรายชื่อผู้ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 - 2557 (รุ่นที่ 40)121819.5023-02-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
202งด. 343/59ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) สำหรับงานจ้างซ่อมบำรุงเครื่องทำน้ำเย็น แคเรียร์ จำนวน 3 เครื่อง ล้างคอเดนเซอร์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไส้กรองต่างๆ452695.6001-03-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง