ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 131-140 of 631 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
385งวผ พิเศษ/2560งานซ่อมแซมหลังคาอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช99000.0016-05-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
383งวผ พิเศษ/2560งานซ่อมแซมหินแกรนิตตรงบันได 50000.0016-05-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
381งวผ พิเศษ/2560งานซ่อมแซมและติดตั้งท่อน้ำฝน อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช150000.0016-05-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
81กผ (ผ) ๖๑๓/๒๕๕๘งานติดตั้งระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๒-๘ 3655000.0006-07-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
285กผ (ผ) 2991.1/2559งานทาสีภายนอกอาคาร 1 และอาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 งาน2641200.0016-12-2016คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
384งวผ พิเศษ/2560งานทำหลังคาคลุมห้องเครื่องปรับอากาศด้านบนห้องที่ประทับและซ่อมแซมฝ้าเพดาน 98000.0016-05-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
621อว0601.0107.5/12งานปรับปรุงทาสีอาคารสำนักเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 1 งาน2055600.0028-02-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
45693/2561งานปรับปรุงระบบท่อน้ำทิ้งและผิวจราจรภายในมหาวิทยาลัยฯ (โครงการ ๒) (สธก.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑ งาน19700000.0020-12-2018e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
464งวผ ๙๓/๒๕๖๑งานปรับปรุงระบบท่อน้ำทิ้งและผิวจราจรภายในมหาวิทยาลัยฯ (โครงการ ๒) (สธก.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑ งาน19700000.0020-12-2018e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
377พิเศษงานปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ คนพิการ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ (SCL) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (กน.) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 งาน172300.0013-12-2016e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง