ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 21-30 of 626 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
452ศธ0518.24/1229ขออนุมัติราคากลาง15730000.0021-09-2018เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
598อว 0601.0102/งด. 459ขออนุมัติราคากลาง จ้างซ่อมบำรุงเครื่องทำน้ำเย็น ยี่ห้อแคเรียร์ จำนวน 3 เครื่อง 522566.6004-01-2023เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
497งด. 622/2563ขออนุมัติราคากลาง จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก 16 อาคาร1948320.2428-08-2020เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
459งด. 430/62ขออนุมัติราคากลาง สำหรับจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม1386292.0015-02-2019e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
481งด. 277/63ขออนุมัติราคากลาง สำหรับจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม1402775.3526-12-2019e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
489งด. 1121/63ขออนุมัติราคากลาง สำหรับจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม956135.9529-07-2020e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
503งด. 459/64ขออนุมัติราคากลาง สำหรับจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม1015456.7525-01-2021e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
519อว 0601.0102/งด.1202ขออนุมัติราคากลาง สำหรับจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม700814.7002-08-2021e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
548อว 0601.0102/งด.589ขออนุมัติราคากลาง สำหรับจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม743068.4607-02-2022e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
565อว 0601.0102/งด.1897ขออนุมัติราคากลาง สำหรับจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม804772.6825-08-2022e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง