ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 81-90 of 631 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
259งด. 886/2559ขออนุมัติราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก จำนวน 6 อาคาร694512.0021-09-2016เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
247งด. 2087/58ขออนุมัติราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก จำนวน 9 อาคาร1600775.1622-09-2015เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
380งด. 739/60ขออนุมัติราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ซื้อกล้องวงจรปิดและเครื่องบันทึกภาพชนิด Analog HD รอบลานพ่อขุนฯ ลานคณะศึกษาศาสตร์ และลานคณะบริหารธุรกิจ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด 498500.0011-05-2017เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
370งด. 44/2560ขออนุมัติราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ซ่อมแซมคูลลิ่งทาวเวอร์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จำนวน 3 เครื่อง114943.6805-05-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
1852 มิถุนายน 2559ขออนุมัติราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเสริมสร้างความผูกพันและบรรยากาศในการทำงานเป็นทีม"223200.0015-06-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
286ศธ0518.03/บธ.บลจ/160ขออนุมัติราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน528000.0020-01-2017ระหว่างดำเนินการกองคลัง
146งส. พิเศษ/2558ขออนุมัติราคากลางและขอบเขตของงาน วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 44 ปี ฝ่ายจัดเลี้ยง144000.0024-11-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
336-ขออนุมัติราคากลางและขอบเขตของงานจ้างค่าอาหารสำหรับบัณฑิต (วันรับจริง) ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ (รุ่นที่ ๔๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐1400000.0023-05-2017e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
159พิเศษขออนุมัติราคากลางและขอบเขตของงานจ้างฝ่ายจัดเลี้ยงในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557-2558 (รุ่นที่ 41) ประจำปีงบประมาณ 2559 3068000.0009-02-2016ระหว่างดำเนินการกองคลัง
331-ขออนุมัติราคากลางและขอบเขตของงานจ้างฝ่ายจัดเลี้ยงในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ (รุ่นที่ ๔๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐2454400.0015-05-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง