รายละเอียดประกาศราคากลาง #100

รหัส100
เลขที่เอกสารงด.1070/57
คำอธิบายราคากลางงานซื้อเครื่องปรับอากาศของห้องรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ
Files1442997989.ราคากลาง งานซื้อเครื่องปรับอากาศ สตน..pdf
ราคากลาง134000.00
วันที่ประกาศ06-01-2015
ชื่อโครงการซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด
วงเงินงบประมาณ146000.00
วิธิจัดหาe-Market
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง