รายละเอียดประกาศราคากลาง #101

รหัส101
เลขที่เอกสารงด.656/58
คำอธิบายราคากลางงานจ้างตัดสูทสำหรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงและเจ้าหน้าที่ จำนวน 32 ชุด
Files1442500369.ราคากลางงานตัดสูท ก.ก.สภาฯ.pdf
ราคากลาง192000.00
วันที่ประกาศ10-02-2015
ชื่อโครงการจ้างตัดสูทสำหรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงและเจ้าหน้าที่ จำนวน 32 ชุด
วงเงินงบประมาณ192000.00
วิธิจัดหาe-Market
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง