รายละเอียดประกาศราคากลาง #110

รหัส110
เลขที่เอกสารกผ (ผ) 1303/2558
คำอธิบายราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 3 ชั้น สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา
Files1444377041.ราคากลาง จ้างปรับปรุง.pdf
ราคากลาง355000.00
วันที่ประกาศ23-09-2015
ชื่อโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 3 ชั้น สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา
วงเงินงบประมาณ355000.00
วิธิจัดหาe-Market
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง