รายละเอียดประกาศราคากลาง #118

รหัส118
เลขที่เอกสารกผ (ผ) 1938/2558
คำอธิบายขออนุมัติราคากลางงานปรับปรุงพื้นทางเดินและพื้นห้องทำงานรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น ๒
Files1452588546.scan_ราคากลางปรับปรุงพื้นห้องรอง (ใหม่).pdf
ราคากลาง250000.00
วันที่ประกาศ03-12-2015
ชื่อโครงการงานปรับปรุงพื้นทางเดินและพื้นห้องทำงานรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น ๒
วงเงินงบประมาณ346000.00
วิธิจัดหาe-Market
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง