รายละเอียดประกาศราคากลาง #12

รหัส12
เลขที่เอกสารศธ 0518.09/พิเศษ
คำอธิบายประกาศราคากลางการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
Files1413346744.ราคากลางเช่า0001.pdf
ราคากลาง200000.00
วันที่ประกาศ23-09-2014
ชื่อโครงการการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
วงเงินงบประมาณ200000.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล