รายละเอียดประกาศราคากลาง #125

รหัส125
เลขที่เอกสารกผ (ผ) 1932/2558
คำอธิบายราคากลางปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ทางเข้า-ออก (ประตู 8)
Files1449629085.ราคากลางประตู8.pdf
ราคากลาง4466000.00
วันที่ประกาศ08-12-2015
ชื่อโครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ทางเข้า-ออก (ประตู 8) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ4714000.00
วิธิจัดหาสอบราคา
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง