รายละเอียดประกาศราคากลาง #13

รหัส13
เลขที่เอกสารศธ. 0518.0125/ 239
คำอธิบายจ้างตัดสูท นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่
Files1413533378.แก้ไขเสื้อสูท.pdf
ราคากลาง368600.00
วันที่ประกาศ30-06-2014
ชื่อโครงการจ้างตัดสูท นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่
วงเงินงบประมาณ368600.00
วิธิจัดหา
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง