รายละเอียดประกาศราคากลาง #133

รหัส133
เลขที่เอกสารศธ 0518.09/พ.ทร.4.1
คำอธิบายประกาศราคากลางบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสำรองไฟฟ้า
Files1452745408.ราคากลางระบบสำรองไฟฟ้า0001.pdf
ราคากลาง146590.00
วันที่ประกาศ24-09-2015
ชื่อโครงการบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสำรองไฟฟ้า
วงเงินงบประมาณ146590.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล