รายละเอียดประกาศราคากลาง #144

รหัส144
เลขที่เอกสารศธ 0518.09/พ.ทร.3.1
คำอธิบายประกาศราคากลางจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์ Line Printer และเครื่องพิมพ์ Laser Printer ยี่ห้อ Genicom และยี่ห้อ Tally Genicom จำนวน ๑๑ เครื่อง
Files1453952418.ประกาศราคากลาง0001.pdf
ราคากลาง246849.00
วันที่ประกาศ24-09-2015
ชื่อโครงการบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์ Line Printer และเครื่องพิมพ์ Laser Printer ยี่ห้อ Genicom และยี่ห้อ Tally Genicom จำนวน ๑๑ เครื่อง
วงเงินงบประมาณ246849.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล