รายละเอียดประกาศราคากลาง #150

รหัส150
เลขที่เอกสารงด.๑๕๖๕/๕๘
คำอธิบายขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารโรงพลศึกษา (ยิมเนเซียม 2)
Files1455337494.scan_ราคากลาง ทำความสะอาด ยิม 2.pdf
ราคากลาง125509.47
วันที่ประกาศ08-07-2015
ชื่อโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารโรงพลศึกษา (ยิมเนเซียม 2)
วงเงินงบประมาณ125509.47
วิธิจัดหาe-Market
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง