รายละเอียดประกาศราคากลาง #19

รหัส19
เลขที่เอกสารศธ0518.09/467.1
คำอธิบายราคากลางคู่มือลงทะเบียนเรียน
Files1419306973.ราคากลางคู่มือ0001.pdf
ราคากลาง133250.00
วันที่ประกาศ26-08-2014
ชื่อโครงการจ้างพิมพ์คู่มือการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาสมัครสอบส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และสอบซ่อม ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 41,000 ฉบับ
วงเงินงบประมาณ133250.00
วิธิจัดหา
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล