รายละเอียดประกาศราคากลาง #190

รหัส190
เลขที่เอกสาร158073
คำอธิบายราคากลางจ้างปรับปรุงพื้นที่ว่างบริเวณด้านลิฟท์หลังอาคาร 2 คณะนิติศาสตร์ เป็นห้องเรียนและห้องพักอาจารย์
Files1467453885.ราคากลางจ้างปรับปรุงพื้นที่ว่างบริเวณด้านลิฟท์หลังอาคาร 2 คณะนิติศาสตร์ เป็นห้องเรียนและห้องพักอาจารย์.pdf
ราคากลาง2713700.00
วันที่ประกาศ15-09-2015
ชื่อโครงการจ้างปรับปรุงพื้นที่ว่างบริเวณด้านลิฟท์หลังอาคาร 2 คณะนิติศาสตร์ เป็นห้องเรียนและห้องพักอาจารย์
วงเงินงบประมาณ2713791.00
วิธิจัดหาสอบราคา
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง