รายละเอียดประกาศราคากลาง #194

รหัส194
เลขที่เอกสารศธ0518.09/พ.ทร.273.1
คำอธิบายประกาศราคากลางจ้างทำปกปริญญาบัตร
Files1468566764.ราคากลางจ้างทำปกปริญญาบัตร0001.pdf
ราคากลาง1145970.00
วันที่ประกาศ07-07-2016
ชื่อโครงการสอบราคาจ้างทำปกปริญญาบัตร
วงเงินงบประมาณ1145970.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล