รายละเอียดประกาศราคากลาง #207

รหัส207
เลขที่เอกสารศธ 0518.09/พิเศษ
คำอธิบายประกาศราคากลางจ้างพิมพ์ระเบียบการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาและแผนกำหนดการศึกษาชั้นปริญญาตรีส่วนกลาง พ.ศ. 2559 (ม.ร.1)
Files1471252268.ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์ระเบียบการรับสมัครส่วนกลาง0001.pdf
ราคากลาง3025000.00
วันที่ประกาศ18-02-2016
ชื่อโครงการระเบียบการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาและแผนกำหนดการศึกษาชั้นปริญญาตรีส่วนกลาง พ.ศ. 2559 (ม.ร.1)
วงเงินงบประมาณ3025000.00
วิธิจัดหา
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล