รายละเอียดประกาศราคากลาง #208

รหัส208
เลขที่เอกสารศธ 0518.09/พด.123
คำอธิบายประกาศราคากลางจ้างพิมพ์แผ่นพับแนะนำคณะ หลักสูตรและสายงานประกอบอาชีพ
Files1471252489.ประกาศราคากลางแผ่นพับแนะนำคณะ หลักสูตรและสายงานประกอบอาช0001.pdf
ราคากลาง400000.00
วันที่ประกาศ21-03-2016
ชื่อโครงการแผ่นพับแนะนำคณะหลักสูตรและสายงานประกอบอาชีพ
วงเงินงบประมาณ400000.00
วิธิจัดหา
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล