รายละเอียดประกาศราคากลาง #216

รหัส216
เลขที่เอกสารศธ0518.09/พ.ทร.261.1
คำอธิบายประกาศราคากลางจ้างพิมพ์ใบปริญญาบัตร
Files1472370719.ราคากลางใบปริญญาบัตร0001.pdf
ราคากลาง194740.00
วันที่ประกาศ24-06-2016
ชื่อโครงการจ้างพิมพ์ใบปริญญาบัตร
วงเงินงบประมาณ194740.00
วิธิจัดหาe-Market
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล