รายละเอียดประกาศราคากลาง #218

รหัส218
เลขที่เอกสารศธ 0518.09/พด.223
คำอธิบายประกาศราคากลางจ้างพิมพ์ ม.ร.30 ภาค 1 ปีการศึกษา 2559
Files1472203979.ประกาศราคากลาง ม.ร.30 ปี 25590001.pdf
ราคากลาง252000.00
วันที่ประกาศ04-05-2016
ชื่อโครงการจ้างพิมพ์ ม.ร.30 ภาค 1 ปีการศึกษา 2559
วงเงินงบประมาณ252000.00
วิธิจัดหา
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล