รายละเอียดประกาศราคากลาง #219

รหัส219
เลขที่เอกสารศธ 0518.09/พด.197.1
คำอธิบายประกาศราคากลางจ้างพิมพ์แบบทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
Files1472461696.แบบทำบัตรประจำตัวนักศึกษา0001.pdf
ราคากลาง100000.00
วันที่ประกาศ11-04-2016
ชื่อโครงการแบบทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
วงเงินงบประมาณ100000.00
วิธิจัดหา
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล