รายละเอียดประกาศราคากลาง #220

รหัส220
เลขที่เอกสารศธ 0518.09/พด.197
คำอธิบายประกาศราคากลางจ้างพิมพ์คู่มือการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาสมัครสอบส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภาค 1 ปีการศึกษา 2559 และสอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
Files1472462173.คู่มือลงทะเบียนเรียน0001.pdf
ราคากลาง135000.00
วันที่ประกาศ05-04-2016
ชื่อโครงการพิมพ์คู่มือการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาภูมิภาค ภาค 1 ปีการศึกษา 2559 และสอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
วงเงินงบประมาณ135000.00
วิธิจัดหา
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล