รายละเอียดประกาศราคากลาง #221

รหัส221
เลขที่เอกสารศธ0518.09/พ.ทร.330.1
คำอธิบายประกาศราคากลางจ้างพิมพ์ใบรับรองสภาฯ ภาษาไทย
Files1472741895.ราคากลางใบรับรองสภาฯ ภาษาไทย0001.pdf
ราคากลาง240750.00
วันที่ประกาศ19-08-2016
ชื่อโครงการจ้างพิมพ์ใบรับรองสภาฯ ภาษาไทย จำนวน ๓๐,๐๐๐ แผ่น
วงเงินงบประมาณ240750.00
วิธิจัดหาe-Market
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล