รายละเอียดประกาศราคากลาง #222

รหัส222
เลขที่เอกสาร2092/2559
คำอธิบายโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
Files1473043317.ราคากลาง โครงการสัมนาเชิงวิชาการ0001.pdf
ราคากลาง304880.00
วันที่ประกาศ19-08-2016
ชื่อโครงการโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง "จุดเปลี่ยน : กิจกการนักศึกษาภายใต้การแข่งขันสู่ประชาคมอาเชียน"
วงเงินงบประมาณ3048808.00
วิธิจัดหาe-Market
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองกิจการนักศึกษา