รายละเอียดประกาศราคากลาง #24

รหัส24
เลขที่เอกสารกน4163/2557
คำอธิบายราคากลาง โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง จิตรสาธารณะกับการพัฒนาคุณภาพงาน
Files1419491095.ค่าห้องพัก.pdf
ราคากลาง180000.00
วันที่ประกาศ02-12-2014
ชื่อโครงการโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง จิตรสาธารณะกับการพัฒนาคุณภาพงาน
วงเงินงบประมาณ180000.00
วิธิจัดหาe-Market
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองกิจการนักศึกษา