รายละเอียดประกาศราคากลาง #264

รหัส264
เลขที่เอกสารงส. พิเศษ/2559
คำอธิบายขออนุมัติราคากลางและขอบเขตของงานจ้างวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 45 ปี ฝ่ายจัดเลี้ยง
Files1480663761.scan_7771.pdf
ราคากลาง144000.00
วันที่ประกาศ09-11-2016
ชื่อโครงการงานจ้างวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 45 ปี ฝ่ายจัดเลี้ยง จำนวน 1 รายการ
วงเงินงบประมาณ144000.00
วิธิจัดหาe-Market
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง