รายละเอียดประกาศราคากลาง #28

รหัส28
เลขที่เอกสารงด.1162/57
คำอธิบายราคากลางซื้ออะไหล่ลิฟท์โดยสารอาคารสุโขทัย (หมายเลข 3) จำนวน 1 รายการ
Files1419840488.scanอะไหล่ลิฟท์ หมายเลข30001.pdf
ราคากลาง171200.00
วันที่ประกาศ30-06-2014
ชื่อโครงการซื้ออะไหล่ลิฟท์โดยสารอาคารสุโขทัย (หมายเลข 3) จำนวน 1 รายการ
วงเงินงบประมาณ171200.00
วิธิจัดหาe-Market
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง