รายละเอียดประกาศราคากลาง #283

รหัส283
เลขที่เอกสารกผ (ผ) 2591.3/2559
คำอธิบายงานปรับปรุงห้องน้ำชายและหญิง อาคาร 1 และอาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน
Files1487321752.CC ห้องนำ 1+2 มษ.pdf
ราคากลาง7597700.00
วันที่ประกาศ19-12-2016
ชื่อโครงการปรับปรุงห้องน้ำชายและหญิงอาคาร 1 และอาคาร 2 คณะมนุษย์ศาสตร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 งาน
วงเงินงบประมาณ7597700.00
วิธิจัดหาคัดเลือก
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง