รายละเอียดประกาศราคากลาง #285

รหัส285
เลขที่เอกสารกผ (ผ) 2991.1/2559
คำอธิบายงานทาสีภายนอกอาคาร 1 และอาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 งาน
Files1487559655.อนุมัติราคากลาง_ทาสี.pdf
ราคากลาง2641200.00
วันที่ประกาศ16-12-2016
ชื่อโครงการทาสีภายนอกอาคาร 1 และอาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน
วงเงินงบประมาณ2725000.00
วิธิจัดหาคัดเลือก
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง