รายละเอียดประกาศราคากลาง #288

รหัส288
เลขที่เอกสารงส. 2/2560
คำอธิบายขออนุมัติราคากลางและขอบเขตของงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ฝ่ายจัดเลี้ยง
Files1487650275.scan_0001.pdf
ราคากลาง144000.00
วันที่ประกาศ13-01-2017
ชื่อโครงการจ้างจัดงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ฝ่ายจัดเลี้ยง
วงเงินงบประมาณ168500.00
วิธิจัดหาe-Market
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง