รายละเอียดประกาศราคากลาง #29

รหัส29
เลขที่เอกสารงด.1158/57
คำอธิบายราคากลางซื้ออะไหล่ลิฟท์โดยสารอาคารสุโขทัย (หมายเลข 4) จำนวน 1 รายการ
Files1419840602.scanอะไหล่ลิฟท์หมายเลข40001.pdf
ราคากลาง171200.00
วันที่ประกาศ30-06-2014
ชื่อโครงการซื้ออะไหล่ลิฟท์โดยสารอาคารสุโขทัย (หมายเลข 4) จำนวน 1 รายการ
วงเงินงบประมาณ171200.00
วิธิจัดหาe-Market
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง