รายละเอียดประกาศราคากลาง #301

รหัส301
เลขที่เอกสารกผ (ผ) 244/2560
คำอธิบายจ้างปรับปรุงพื้นห้องสำนักงาน 1 งาน
Files1490342448.boq humam resource1.pdf
ราคากลาง280228.75
วันที่ประกาศ02-02-2017
ชื่อโครงการจ้างปรับปรุงพื้นห้องสำนักงาน 1 งาน
วงเงินงบประมาณ300000.00
วิธิจัดหาe-Market
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง