รายละเอียดประกาศราคากลาง #312

รหัส312
เลขที่เอกสารกน3389/2559
คำอธิบายราคากลางจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ
Files1493088903.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ0001.pdf
ราคากลาง244000.00
วันที่ประกาศ28-12-2559
ชื่อโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ
วงเงินงบประมาณ244000.00
วิธิจัดหาe-Market
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองกิจการนักศึกษา