รายละเอียดประกาศราคากลาง #313

รหัส313
เลขที่เอกสารกน พิเศษ/2560
คำอธิบายจัดซื้อรถกอล์ฟไฟฟ้า 6 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
Files1493089628.ราคากลางรถกอล์ฟ0001.pdf
ราคากลาง250000.00
วันที่ประกาศ23-01-2560
ชื่อโครงการจัดซื้อรถกอล์ฟไฟฟ้า 6 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
วงเงินงบประมาณ250000.00
วิธิจัดหาe-Market
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองกิจการนักศึกษา