รายละเอียดประกาศราคากลาง #316

รหัส316
เลขที่เอกสารกผ (ผ) 2657/2559
คำอธิบายขออนุมัติราคากลางงานก่อสร้างอาคารโรงเรือนแปรรูปกวาง (สวสร.) ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ๑ หลัง
Files1493267220.scan_0202.pdf
ราคากลาง1770700.00
วันที่ประกาศ16-12-2016
ชื่อโครงการงานก่อสร้างอาคารโรงเรือนแปรรูปกวาง (สวสร.) ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ๑ หลัง
วงเงินงบประมาณ1726000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง